Bijeenbrengen privécollectie van Dr. Ir. Johan van Veen

Dit project wil de documenten die door Johan van Veen zijn nagelaten aan zijn familieleden bij elkaar brengen, conserveren en digitaliseren. Daarnaast wil het project het gedigitaliseerde materiaal opnemen in het digitaal Trésor der Hollandsche Waterbouw. De originelen zullen in overleg met de familie opgenomen worden in de collectie van het Zeeuws Archief. Dit is een éénmalig project in het kader van het Johan van Veen jaar.

Opmerking: Johan van Veen had drie kinderen, een zoon Alf en twee dochters, Anja en Marian. Alle drie de kinderen bezaten een deel van deze nalatenschap Marian en de erven van Alf en Anja hebben er in toegestemd om dit materiaal bijeen te brengen en toegankelijk te maken. Het is relevant om op te merken dat de familienaam oorspronkelijk Schillhorn van Veen was. Het eerste deel is in de loop der jaren verdwenen, waardoor Johan de familienaam Van Veen droeg. In de zestiger jaren van de vorige eeuw is echter deze naam weer officieel Schillhorn van Veen geworden, vandaar dat een deel van de erven deze naam draagt.

Wat er nog bij de familie was...

Projectleider
Henk Jan Verhagen

Acties
Na het overlijden van Johan van Veen en het overlijden van zijn vrouw zijn de persoonlijke documenten van Johan terecht gekomen bij zijn drie kinderen. Die hebben los van elkaar deze stukken goed bewaard, maar niet gecatalogiseerd. Door bemiddeling van de Stichting Blauwe Lijn zijn deze archiefstukken van de jongste dochter en van de kleinkinderen van Johan geïnventariseerd en bijeengebracht. Het doel van dit project is om al deze stukken op een publiek toegankelijke plaats professioneel te archiveren.

Periode
Dit project wordt uitgevoerd in de periode 2018-2020.

Partners
Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met de familieleden van Johan van Veen, het  Zeeuws Archief en de TU Delft.

Stand van zaken
Er is een lijst gemaakt van beschikbare stukken uit de collecties van de verschillende takken van de familie. Sommige stukken zijn inmiddels gedigitaliseerd, zoals een deel van het persoonlijke dagboek van Johan van Veen. De stukken die via de oudste dochter van Johan van Veen bewaard gebleven zijn. (o.a. zijn persoonlijke technische aantekeningen) zijn inmiddels 

gescand en digitaal toegankelijk via deze website en de repository van de TU Delft. De originelen zijn ondergebracht bij het Zeeuws Archief. Het materiaal wat bij de erven van de zoon van Johan van Veen was is inmiddels ook overgebracht naar het Zeeuws archief. Dit is geïnventariseerd, de inventarislijst is via deze site te raadplegen. Een klein deel daarvan is gescand.

De stukken zijn nog onder verwerking bij het Zeeuws Archief, en daarom nog niet toegankelijke via het digitale archiefsysteem van het Zeeuws Archief. Het materiaal dat berust bij de jongste dochter van Johan van Veen is geïnventariseerd.  Op dit moment wordt onderzocht welke stukken daarvan uniek zijn. Deze stukken zullen ook in het Zeeuws Archief worden opgenomen. Belangrijk hierbij zijn de persoonlijke dagboeken van Johan van Veen.

Overzicht van de collectie

Dagboeken
Johan van Veen heeft een aantal dagboeken geschreven.
Deze kunt u (voor zover al gescand) hier raadplegen.

Detailinformatie
Voor detailinformatie over de drie verschillende collectieonderdelen kunt u de volgende bladzijden raadplegen:

Stichting tot behoud en uitdragen
van de klassieke Nederlandse waterbouwkundige kennis

Aanmelden voor nieuwsbrief

Vult u onderstaande gegevens in om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief.

Aanmelden
Contact

Secretariaat
Stichting Blauwe Lijn
p.a. Creative Lines Nieuweweg 1
3251 AS Stellendam

info@stichtingblauwelijn.nl
www.stichtingblauwelijn.nl

© POWERED BY STUDIO SANDRA VOS