Actieprogramma
‘Bundeling van waterkrachten’

Stichting Blauwe Lijn heeft dit actieprogramma gemaakt om doelen en projecten op het gebied van watereducatie en kennisontwikkeling te versterken om een bijdrage te leveren aan de overheid om de waterproblemen nu en in de toekomst aan te pakken. In dit programma staan verschillende projecten genoemd die worden beoogd uit te voeren. 

Deze projecten zijn erop gericht om een bijdrage te leveren aan het bijeenbrengen van kennis, nieuwe kennis te ontwikkelen met onderwijsinstituten en kennis te koppelen aan overheden die aan de lat staan om waterbeleid te ontwikkelen en uit te voeren.  In het actieprogramma staan de vroegere watermeesters, waterexperts van nu en nieuwe watermeester(essen) met elkaar in verbinding. Klik hier om het actieprogramma te downloaden. 

Periode
Het actieprogramma is gericht op de periode van minimaal 3  jaar: 2023-2025. Dit is afhankelijk van de beschikbare middelen en expertise. 

Stand van zaken
In 2023 is het actieprogramma gestart, waarbij de focus ligt op de ontwikkeling van acht vaste tourtochten en zes vaste educatiepakketten. Aangezien het in 2023 zeventig jaar geleden was dat de Watersnoodramp van 1953 plaatsvond, krijgt de herdenking van de ramp in diverse projecten meer aandacht dan in de komende jaren.

Marian van Veen, de dochter van Johan van Veen, is vanaf januari 2023 te beluisteren in een podcast met haar versie over het leven van haar vader. Er heeft een bijzonder onderwijsproject plaatsgevonden in samenwerking met Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en in 2023 vinden er meer educatieve projecten plaats, zoals met Stichting de Vierschaar in Bergen op Zoom en omstreken. 

Lustrum STD 01 Tourtocht

Wij voeren dit actieprogramma uit met medewerking van verschillende partners, waaronder het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Hogeschool Rotterdam, TuDelft, ‘t Alfa College Groningen, Zeeuws Archief, Waterschap Noorderzijlvest,  Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Gemeente Bergen op Zoom, Waterschap Brabantse Delta en Stichting de Vierschaar. 

De realiseerbaarheid van de producten is afhankelijk van voldoende financiën en capaciteit.

Wil jij of jouw organisatie meewerken aan dit actieprogramma en/of een van onze projecten? Neem contact op met info@stichtingblauwelijn.nl onder vermelding van: meewerken actieprogramma of noem het project waar je aan wil meewerken/bijdragen. 

Stichting tot behoud en uitdragen
van de klassieke Nederlandse waterbouwkundige kennis

Aanmelden voor nieuwsbrief

Vult u onderstaande gegevens in om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief.

Contact

Secretariaat
Stichting Blauwe Lijn
p.a. Nieuweweg 1
3251 AS Stellendam

info@stichtingblauwelijn.nl
www.stichtingblauwelijn.nl

© POWERED BY STUDIO SANDRA VOS