De Kast van Van Veen

Dit is een éénmalig project met als doel het toegankelijk maken van het materiaal van Van Veen - Stroband, zoals dat door Rijkswaterstaat overgedragen is aan het Nationaal Archief, door het materialen te classificeren en te digitaliseren. Het project is een onderdeel van het Jaar van Johan van Veen.

Wat zit er in de kast?

Johan van had een kast met een compleet overzicht van alle rapporten van zijn dienst. Die kast is verloren. In het kader van dit project is geprobeerd de inhoud te reconstrueren.

Partners
Het project is uitgevoerd in samenwerking met het Nationaal Archief en de TU Delft, de projectleider van de stichting was Henk Jan Verhagen.

Periode
Het project is uitgevoerd in de periode 2018-2020. Er moet nog wat scanwerk verricht worden, door de Corona perikelen is dat vertraagd.

Stand van zaken
Op verzoek van de stichting heeft het Nationaal Archief de documenten toegankelijk gemaakt. Ze zijn nu te vinden in het digitale systeem en in te zien in de studiezaal van het archief. Het Nationaal Archief heeft geen intentie om deze documenten op korte termijn zelf digitaliseren.
De Stichting Blauwe lijn heeft de aanwezige documenten vergeleken met de overzichten van rapporten die destijds door de Studiedienst Benedenrivieren aangemaakt zijn. Op grond daarvan is een lijst gemaakt van wat wel en wat niet beschikbaar is. Bovendien zijn in deze lijst links opgenomen naar digitale exemplaren die elders beschikbaar zijn.

Meer informatie over de collectie

Samen met Stroband en Wemelsfelder is het archief meegekomen naar de Waterloopkundige Afdeling. Dit was een gezamenlijke afdeling van de Directie Waterhuishouding en Waterbeweging en de Deltadienst.

Het archief werd na pensionering van Stroband nog regelmatig gebruikt door diverse medewerkers. In 1986 is zowel de Deltadienst als de directie WaWa opgeheven en opgegaan in twee nieuwe diensten, de Dienst Binnenwateren (DBW) en de Dienst Getijdewateren (DGW). De bibliotheek, met daarbij de technische archieven zijn toen opgesplitst in stukken met betrekking tot de zoute wateren (die gingen naar de DGW) en stukken met betrekking tot de zoete wateren (die gingen naar de DBW, vestiging Dordrecht).

  Het is niet precies bekend of ook "De Kast van Van Veen" toen ook opgedeeld is. Bovendien is er toen, en in de jaren direct daarna veel weggegooid uit de bibliotheken. Bij de hogere leiding van RWS leefde de gedachten dat die oude stukken geen meerwaarde meer hadden. In diezelfde periode is het technisch archief van de Adviesdienst Hoorn (onderdeel van WaWa) en van de Meetdienst Hellevoetsluis (onderdeel van de Deltadienst) ook "gesaneerd". Een aantal medewerkers heeft toen nog de nodige rapporten uit oud-papier containers gehaald en zelf bewaard.

  In de laatste jaren van het bestaan van de de Deltadienst heeft de kast, samen met en deel het technisch archief van de Meetdienst Hellevoetsluis, in de kelder van het toenmalige kantoor aan de Van Alkemadelaan gestaan. Na opheffing van deze diensten zijn de archieven verhuisd naar het DGW kantoor aan de Koningskade. Volgens sommige ex-waterstaters is toen echter ook een deel naar de Directie Zuid-Holland of naar kantoor Dordrecht van de DBW gegaan.

  De documenten bij het Nationaal Archief

  Het deel dat naar DGW is gegaan is in 2005 (toen de naam inmiddels veranderd was is Rijksinstituut voor Kust en Zee, RIKZ) overgedragen aan het Nationaal Archief.

  Dit archief bevat 501 archiefstukken. Bij de overdracht hoort een lijst van stukken. Deze stukken zijn op aandringen van de Stichting Blauwe Lijn nu toegankelijk gemaakt en kunnen worden geraadpleegd in de studiezaal van het Nationaal Archief. 

  Deze ingang is digitaal beschikbaar. Een pdf met de beschrijving is apart te downloaden.

  Via deze ingang is een overzicht van alle stukken beschikbaar die in het nationaal archief aanwezig zijn. Deze stukken kunnen in de studiezaal van het archief ingezien worden. Deze stukken kunnen voor inzage aangevraagd worden door in deze digitale ingang te klikken op de naam van het betreffende document.

  De Stichting Blauwe Lijn heeft deze lijst geïntegreerd in het Digitaal Trésor der Hollansche Waterbouw. Via het Trésor kan bovengenoemde lijst geopend worden, met daarin links naar de fysieke locatie bij het Nationaal Archief en links naar digitale exemplaren elders

  Verzamelrapporten

  Door de de Studiedienst van de Directie Benedenrivieren is kort voor hun opheffing een set verzamelrapporten van hun studies gemaakt. De lijst in het verzamelrapport omvat 316 nummers (sommige nummers omvatten meerdere rapporten). Er is een behoorlijke overlap tussen het bestand bij het Nationaal Archief en de lijst uit de verzamelrapporten. Maar er is ook een groot verschil tussen beide lijsten. Vaak kunnen de bestanden niet gematcht 

  worden, omdat de titelomschrijving net iets anders is. Een ander probleem is dat in het bestand bij het Nationaal Archief vaak de auteur ontbreekt. De naam van de auteur staat vaak niet op het voorblad, maar in de ondertekening aan het eind van het rapport. In het kader van dit project is een geïntegreerd overzicht gemaakt van al deze stukken, met een link naar de samenvatting van het rapport uit de Verzamelrapporten. 

  De inhoud van "De kast van Van Veen"

  Het is niet bekend wat er daadwerkelijk in de kast gezeten heeft, in ieder geval zaten er ook documenten in die niet door de studiedienst gemaakt waren, maar die Van Veen als belangrijke achtergrond zag. En of in 1986 er nog steeds een compleet bestand van rapporten van de Studiedienst aanwezig was is ook niet bekend. Het door de Stichting gemaakt overzicht van "De Kast van Van Veen" geeft hiervan een overzicht met download links voor zover de rapporten digitaal beschikbaar zijn. De stand van zaken nu is dat 65% van de rapporten uit de oorspronkelijke kast weer toegankelijk is.

  Stichting tot behoud en uitdragen
  van de klassieke Nederlandse waterbouwkundige kennis

  Aanmelden voor nieuwsbrief

  Vult u onderstaande gegevens in om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief.

  Aanmelden
  Contact

  Secretariaat
  Stichting Blauwe Lijn
  p.a. Creative Lines Nieuweweg 1
  3251 AS Stellendam

  info@stichtingblauwelijn.nl
  www.stichtingblauwelijn.nl

  © POWERED BY STUDIO SANDRA VOS