Project Johannis de Rijke

Het project ‘Jaar van Johannis de Rijke’ is gestart op 6 december 2023  en is een overkoepelend project van Stichting Blauwe Lijn en Stichting Johannis de Rijke in nauwe afstemming met Peer de Rijke, nazaat van Johannis de Rijke.
In dit jaar worden diverse activiteiten ontplooid met aandacht voor Johannis de Rijke en projecten opgestart om jongeren meer te betrekken bij het erfgoed en lessen van Johannis de Rijke.

Periode
Het project Jaar van Johannis de Rijke zal uitgevoerd worden vanaf 6 december 2023 tot en met 6 december 2024.
De start vond plaats bij de begraafplaats Zorgvlied in de gemeente Amstelveen en de afsluiting zal zijn in het geboortedorp van De Rijke in Colijnsplaat. 

Partners
Dit project wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met Stichting Johannis de Rijke en achterkleinzoon Peer de Rijke. Met trots kunnen wij melden dat dit onze overige partners zijn: TU Delft, Zeeuws Archief, Watersnoodmuseum, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Zeeland, gemeente Noord-Beveland, Japanse Ambassade in Nederland, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Stand van zaken
In dit  themajaar zullen leerlingen van de basisscholen van de gemeente Noord-Beveland betrokken worden betrokken bij een educatieve toertocht onderdeel van een onderwijspakket op maat gemaakt voor de gemeente Noord-Beveland. Ook wordt beoogd om studenten en onderzoekers van de Hogescholen van Rotterdam en Zeeland, TU Delft en Rijksuniversiteit Groningen mee te laten denken bij een promotieonderzoek van Yuka Yoshida en kennisvragen die voor Zeeland en Japan waardevol kunnen zijn.
Naast het betrekken van jongeren wordt ingezet op het bijeenbrengen en gebruiken van de oude documenten van Johannis de Rijke. Daarnaast wordt zijn verhaal over verschillende manieren in beeld gebracht, zoals onder andere een podcast, artikelen, presentaties, toertocht, inspiratieboek voor basisscholen in Zeeland.
Voor meer informatie zie onderstaand overzicht van de projecten vallend in het Jaar van Johannis de Rijke. 

Overzicht van activiteiten en projecten

Uitgevoerde activiteiten en projecten

 • Start van het Jaar van Johannis de Rijke bij de begraafplaats Zorgvlied in de gemeente Amstelveen 
 • Aandacht voor het Jaar van Johannis de Rijke op de eerste lustrumbijeenkomst van de Stichting Blauwe Lijn (17-1-2024)
 • Essay in het blad Zeeland ‘Zeeuwse watermanager Johannis de Rijke nog altijd voorbeeldig voor Nederland’ door Johan Sturm
 • Essay in het blad The Weekly Antropocene door journalist Sam Matey over Learning from the Low Lands #2: A Council in the Sea Kingdom’ met aandacht voor Johannis de Rijke
 • TV opname Japanse omroep TBS van de toertocht Hollandsche IJssel, verleden, heden en toekomst en bezoek aan Colijnsplaat
 • Bijeenbrengen van de voormalige kennisdocumenten van Johannis de Rijke in Nederland en Japan ter aanvulling van het digitale Tresor en Zeeuws Archief.

Lopende activiteiten activiteiten en projecten

 • Toertocht Waterrijke Zeeland met aandacht voor Johannis de Rijke en bezoek aan Colijnsplaat
 • Educatieve toertocht en educatiepakket Nieuwe Watermeesters Noord-Beveland
 • Inspiratieboekje Johannis de Rijke (Nederlandse versie)
 • Inspiratieboekje Johannis de Rijke (Japanse versie t.b.v. Expo Osaka 2025)
 • Podcastserie over Johannis de Rijke
 • Bijdrage leveren aan promotieonderzoek Yuka Yoshida TU Delft
 • Internationaal kennis- en onderzoeksproject Japan en Nederland 'Naar de landschapsbewuste aanpak voor een adaptieve overstromingsrisicobenadering'
 • Diverse presentaties over Johannis de Rijke op Noord-Beveland onder meer bij de gemeentelijke Culturele Fair (20 juni) en de reach out naar jongeren op het festival PeeRock (27 juli)
 • Afsluiting Jaar van Johannis de Rijke in Colijnsplaat 
 • Bijdrage leveren aan Expo Osaka 2025
TU Delft studenten en internationale studenten bij borstbeeld in Colijnsplaat

Stichting tot behoud en uitdragen
van de klassieke Nederlandse waterbouwkundige kennis

Aanmelden voor nieuwsbrief

Vult u onderstaande gegevens in om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief.

Contact

Secretariaat
Stichting Blauwe Lijn
p.a. Nieuweweg 1
3251 AS Stellendam

info@stichtingblauwelijn.nl
www.stichtingblauwelijn.nl

© POWERED BY STUDIO SANDRA VOS