Sponsoren

Overzicht van onze sponsoren

Wij werken samen met de sponsoren:

Hoogwater-beschermingsprogramma

?

Gemeente
Capelle aan den IJssel

Het standbeeld komt op een mooie historische plek in Capelle aan den IJssel te staan. Vanuit de Dorpsstraat kijkt Johan van Veen op de rivier de IJssel en de Hollandsche IJsselkering. 
Als er mensen langs lopen zal het beeld hen herinneren dat we de strijd tegen het water voortzetten. Hopelijk inspireert het beeld ook mensen. We moeten iets doen aan de klimaatverandering en de stijging van de zeespiegel. We hebben mensen nodig die zorgen dat we ons in de toekomst tegen het water (blijven) beschermen. 

Hoogheemraadschap
van Schieland en
de Krimpenerwaard

We doen mee omdat we ‘werken aan waterveiligheid’ op diverse manieren onder de aandacht willen brengen bij de burgers en bedrijven in ons beheergebied. Daarbij vinden we Johan van Veen een inspirerende denker rond onze kerntaak: beschermen tegen hoogwater. 
 We zijn sponsor omdat de aanvraag voor het plaatsen van een standbeeld goed past binnen onze participatie-regeling. De samenwerking van stichting de Blauwe Lijn met de historische vereniging van Capelle gaf daarbij de doorslag, omdat we de betrokkenheid van een organisatie in ons beheergebied heel belangrijk vinden. 

Mourik Infra

Klimaatverandering zorgt voor een stijgende zeespiegel en steeds extremere weersomstandigheden. Mourik Infra loopt voorop met wateroplossingen en waterzekerheid rondom klimaatadaptie. Als sponsor van de Stichting Blauwe Lijn houden wij graag de connectie met het behoud van het culturele erfgoed van Waterbouwkundig Nederland. Wij zoeken de samenwerking in het waterbeheer en -beheersing in stedelijk gebied.

Tauw

Het steunen van de Stichting Blauwe Lijn is voor Tauw dan als vanzelfsprekend. Een stichting die staat voor het behoud én uitdragen van de klassieke Nederlandse waterbouwkundig kennis, en is ontstaan vanuit het samenbrengen van de nalatenschap van Johan van Veen. Een prachtig voorbeeld van wat de stichting zoal doet is de Hackaton in het najaar van 2019. Hierbij traden studenten, onze volgende generatie waterbouwers, in de voetsporen van het gedachtegoed van Johan van Veen. Ook hier heeft Tauw een mooie bijdrage kunnen leveren vanuit het expertpanel en het mede mogelijk maken van de prijs voor de winnaars. Het initiatief voor een standbeeld van Johan van Veen is een mooi voorbeeld van het onder de aandacht brengen van de klassieke waterbouwkundige kennis die Nederland bezit. Iets dat Tauw van harte aanmoedigt en ondersteunt.

Gouda Natuursteen

Wij ondersteunen het mooie initiatief van de stichting Blauwe Lijn, omdat wij vanuit ons vakgebied een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan de beleving en het behoud van cultureel erfgoed van waterbouwkunde in Nederland. Onze kennis, kunde en liefde voor schoonheid hebben we ingezet om een passend beeld te maken ter inspiratie van huidige en toekomstige generaties.

MILabs

Tribuut door Milabs aan Johan van Veen, een wetenschapper met een ruime, scherpe visie en een niet aflatende volharding om zijn plannen ten gunste van het land te laten uitvoeren!

Van Delft Infra

Van Delft Infra is meer dan 40 jaar werkzaam in de weg- en waterbouw en uitvoerenden voor waterbouwkundige werken voor het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en de gemeente Capelle aan den IJssel. Als oud-ingenieur van toen is Johan van Veen een voorbeeld voor studenten en ingenieurs van nu, in een periode van veranderend klimaat en gevolgen voor watermanagement. Wij dragen dus graag bij aan de vereeuwiging van de historische waarde middels dit standbeeld aan de Blauwe Lijn.

Onno Fortuin Consultancy

OFC is proud to be associated with the SBL where we fully support their mission to study the great and visionary water engineers the Netherlands has produced over the years, amongst which Johan van Veen is one, where we can learn so much from their work, not only to apprehend and acknowledge this but more importantly, to learn from their genius why it is so important to plan ahead to ensure a safe and prosperous future generation.

Stichting tot behoud en uitdragen
van de klassieke Nederlandse waterbouwkundige kennis

Aanmelden voor nieuwsbrief

Vult u onderstaande gegevens in om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief.

Aanmelden
Contact

Secretariaat
Stichting Blauwe Lijn
p.a. Nieuweweg 1
3251 AS Stellendam

info@stichtingblauwelijn.nl
www.stichtingblauwelijn.nl

© POWERED BY STUDIO SANDRA VOS