Watermeesters

Wie zijn zij en hoe inspireren zij ons, ook nu nog

Een specifieke groep van waterschrijvers zijn de Watermeesters. Watermeesters zijn waterbouwkundigen die hun kennis vastgelegd hebben op een zodanige manier dat latere generaties daar hun voordeel mee kunnen doen. In tegenstelling tot de Watergrootmeesters, hebben wij tot op heden, nog geen selectie gemaakt met betrekking de kwaliteit van de kennisdocumenten en het werk zij hebben geleverd of uitgevoerd. 

De Stichting Blauwe lijn werkt eraan om zo veel mogelijk publicaties van de Watermeesters digitaal via het Trésor voor iedereen makkelijk toegankelijk te maken.