Even voorstellen

Het bestuur van de Stichting Blauwe Lijn

De Stichting Blauwe Lijn is opgericht op 21 december 2018, de geboortedag van Dr. Ir. Johan van Veen in Veere, in bijzijn van beschermvrouwe Marian van Veen-Schillhorn. Het idee voor de Stichting is gestart vanuit de TuDelft en vrijwilligers Henk Jan Verhagen en Karen van Burg. De Stichting wordt ondersteund door een kernteam, bestaande uit Henk Jan Verhagen, Karen van Burg, Ingrid Schauwen, Roeland Hillen en Leo van Gelder. Verder zijn enkele vrijwilligers betrokken bij de Stichting, vanuit Zeeland, Zuid-Holland, Oost-Nederland en Groningen. Ook zijn experts van de Vereniging van oud-Rijkswaterstaters (VOR) betrokken. Een aantal waterdeskundigen en bestuurders van de overheid en bedrijfsleven zijn onderdeel van ons Comité van Aanbeveling. Zij steunen de lijn en werkwijze van de Stichting Blauwe Lijn.

Theo van Gazelle

Voorzitter

Theo van Gazelle is de voorzitter van de Stichting. betrokken bij het versterken van de pijler kennisborging en kenniskoppeling. Tevens is hij betrokken bij het onderdeel basisonderwijs. 

Leo van Gelder

Penningmeester / Secretaris

De heer Van Gelder is als secretaris en penningsmeester betrokken bij de Stichting.
Hij zet zich in voor de pijler kennisontwikkeling en in bijzonder voor het HBO-onderwijs. Hij is docent geweest bij de Hogeschool Rotterdam bij de opleiding van Civiele Techniek. Momenteel betrokken bij het Centrum voor Hoogwaterveiligheid, onderdeel van het RDM Rotterdam. Hij is heemraad geweest bij het Waterschap van Hollandsche Delta.

Bas Jonkman

Bestuurslid

Bas Jonkman is bestuurslid van de Stichting Blauwe Lijn en zet zich in voor kennisontwikkeling voor het Wetenschappelijk onderwijs. Dit doet hij samen met Leo van Gelder vanuit de pijler kennisontwikkeling.  Hij heeft een Msc- en PhD-graad in civiele techniek aan de Universiteit van Delft. In het verleden heeft hij gewerkt voor Rijkswaterstaat, Royal Haskoning en UC Berkeley. Hij is hoogleraar in de waterbouwkunde aan de TU Delft. Hij is adviseur bij Rijkswaterstaat, lid van het Nederlandse Expertisenetwerk

Marjolijn van de Zandschulp

Marjolijn van de Zandschulp

Bestuurslid

Marjolijn van de Zandschulp is als bestuurslid verantwoordelijk voor het onderwijspakket Nieuwe Watermeesters. Samen met Harm Post versterkt zij de projecten in de pijler kenniskoppeling. Zij is werkzaam als Hoofd-ingenieur directeur (HID)  voor Rijkswaterstaat Oost-Nederland en overkoepelend HID voor waterkwaliteit van de oppervlaktewateren

Harm Post

Bestuurslid

Harm Post is bestuurslid van de Stichting en werkt aan de pijler Zichtbaarheid en Beleving en kennisontwikkeling bij het MBO-onderwijs. Hij heeft 20 jaar gewerkt in het personenvervoer en was in 2001 Directeur van Groningen Seaports, de haven van Delfzijl en de Eemshaven. Sinds oktober 2017 heeft Harm Post een eigen bedrijf Post Advies BV. Daarnaast vervult het diverse nevenfuncties. Voor zijn ‘levensevenwicht’ ondersteunt Harm pro deo aan bestuurslidmaatschappen bij Noord Nederland Toneel, Vrienden Beatrix KinderZiekenhuis, Vrienden Opmaat (gehandicaptenzorg), KinderBoekenHuis Winsum en Maggie Centre Groningen (nazorg kankerpatiënten) en Stichting Blauwe Lijn.

Hannie kool blokland

Hannie Kool-Blokland 

Bestuurslid

Hannie Kool-Blokland is als bestuurslid verantwoordelijk voor de projecten vallend onder kenniskoppeling. Dit doet zij samen met voorzitter Theo van de Gazelle. Zij is werkzaam als directeur van het Zeeuws Archief.

Stichting tot behoud en uitdragen
van de klassieke Nederlandse waterbouwkundige kennis

Aanmelden voor nieuwsbrief

Vult u onderstaande gegevens in om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief.

Contact

Secretariaat
Stichting Blauwe Lijn
p.a. Nieuweweg 1
3251 AS Stellendam

info@stichtingblauwelijn.nl
www.stichtingblauwelijn.nl


© POWERED BY STUDIO SANDRA VOS