Onze lijn 

Stichting Blauwe Lijn werkt aan projecten en bruikbare producten om vanuit de kennis van de watermeesters uit het verleden, huidige en toekomstige waterbouwers van Nederland bij te dragen aan de waterveiligheid en huidige waterproblemen. Onze watermeesters van vroeger zijn nog steeds waardevol, met hun historische waterbouwkundige kennis, lessen, visies en verhalen.

De waterproblemen zijn in de toekomst groot. Denk aan zeespiegelstijging, hogere waterafvoeren, verzilting en verdroging in en buiten Nederland. Hieraan blijven werken, met jongeren en de burgers vinden wij belangrijk.
Daarbij streven we naar duurzame plannen en ideeën, die rekening houden met de vele opgaven in het gebied, opdat iedereen met het water kan leven.
Nu en in de toekomst. 

Bekijk onze trailer

Deze trailer geeft een mooi beeld van het gedachtegoed van onze stichting, waarbij jongeren vooral aan zet zijn voor een waterveilige toekomst van Nederland.

Onze werkwijze

Bouwen op drie pijlers

De werkwijze van Stichting Blauwe Lijn kenmerkt zich door een aanpak, waar drie pijlers met elkaar verbonden zijn en elkaar versterken.  
 
Vanuit de pijler kennisborging wordt de Nederlandse historische waterbouwkundige kennis digitaal en fysiek bijeengebracht en behouden als Nationale erfgoed. Daarna wordt er een vertaling gemaakt van deze kennis, die aanspreekt en begrijpelijk is.
Vanuit de pijler kennisontwikkeling wordt deze kennis verbonden aan huidige en toekomstige ruimtelijke wateropgaven waaraan studenten, experts, kennisnetwerken en – programma’s meewerken. 

Hieruit ontstaat vernieuwing van oude kennis en visies, die digitaal toegankelijk worden gemaakt en gekoppeld aan onderwijs-, overheid en onderzoeksprogramma’s.  

Vanuit de derde pijler kenniskoppeling vergroot de stichting het ‘waterbewustzijn’ door de waterwerken, kennis, visies en verhalen van Nederlandse oud-waterbouwers toegankelijk te maken.

Door de nieuwe kennis vanuit onze producten, zoals tourtochten en  educatiepakketten, ontstaat er een koppeling tussen het onderwijs en overheden. 

Voor wie doen we dit allemaal? 

De Stichting is er in eerste instantie voor de jongeren.  
Wij hebben een mix van aansprekende producten en projecten om jongeren van 8-25 jaar te betrekken bij belangrijke watervraagstukken. De verhalen en kennis van de Nederlandse watermeesters kan inspirerend werken, zeker als je ook zelf de Deltawerken, innovatieve dijken en waterwerken kan beleven. We hopen dat daardoor hun creativiteit en innovatieve talent wordt versterkt. Uiteraard vinden wij het ook belangrijk om alle Nederlanders te bereiken met de verhalen over de watermeesters. En als zij inspirerende ideeën hebben, deze te benutten voor het onderwijs en onze partners. 
De burgers, experts vanuit de overheid, kennisinstituten, bedrijfsleven en (inter-)nationale bezoekers van Nederland zijn de doelgroepen waar de stichting zich op richt. 

Stichting tot behoud en uitdragen
van de klassieke Nederlandse waterbouwkundige kennis

Aanmelden voor nieuwsbrief

Vult u onderstaande gegevens in om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief.

Contact

Secretariaat
Stichting Blauwe Lijn
p.a. Nieuweweg 1
3251 AS Stellendam

info@stichtingblauwelijn.nl
www.stichtingblauwelijn.nl


© POWERED BY STUDIO SANDRA VOS