Tourtochten Visionairs van Nederland

Leer en doe mee met één van onze tourtochten over de grote watermeesters van toen en visionairs van nu, zij die werkten en werken aan een duurzame en waterveilige toekomst.

Water heeft altijd een dominante rol gespeeld voor de Nederlanders, waar en wat zouden wij zijn zonder de interactie met water. Het maritiem verleden heeft rijkdom gebracht en grote invloed gehad op de contouren van het landschap van Nederland, door het beheersen van getijdenrivieren, de ontwikkeling van havens en versterking van kust en binnenland door dijken.

Dit heeft geleid tot grote inspanningen om het verworven land te behouden, te onderhouden en voor de toekomst geschikt te maken. Een grote uitdaging en daar wil de Stichting Blauwe Lijn in participeren door het aanbieden van tourtochten op het land en het water. 
Eén ding is zeker, de contouren, het landschap en het gebruik zullen onderhevig blijven aan veranderingen. 

Daar kunnen we onze ogen niet voor sluiten en zal er op tijd met elkaar over gesproken moeten worden. Dus naast het behoud van ‘droge voeten', zijn er uitdagingen genoeg en daar is en wordt al op vele fronten over nagedacht. Via onze tourtochten worden verhalen en oplossingen vanuit het heden en verleden bij elkaar gebracht en is er ruimte om met elkaar als Nederlanders er verder over na te denken.

Op pad, ontdekken, samenwerken en ontwikkelen

We gaan op stap met een groep van minimaal 20 personen en maximaal 50 personen, waarbij twee gidsen worden ingezet. De gidsen zijn verbonden met Stichting Blauwe Lijn en zijn werkzaam of werkzaam geweest in het Onderwijs, bij Waterschappen, bij Rijkswaterstaat of in het Bedrijfsleven. 

In de bus verzorgen wij een quiz en vragen wij om feedback, dit leidt tot meer inzicht in de waterproblematiek en helpt ideeën die men heeft meer vorm te geven. De ideeën worden opgenomen in onze website www.stichtingblauwelijn.nl onder het kopje ‘Nieuwe Watermeesters’ en worden gedeeld met Onderwijsinstellingen, Rijks-, Provinciale en lokale overheden.

Er zijn tourtochten ontwikkeld in de regio’s Zeeland, Zuid-Holland, Brabant, Groningen en Oost-Nederland. De Stichting Blauwe Lijn bouwt door op de verhalen en kennis van oude watermeesters. Elke tourtocht is op zich een unieke ervaring, waarbij u wordt geïnformeerd over het verleden, heden en ideeën en ontwikkelingen met betrekking tot de toekomstige zeespiegelrijzing, verzilting, bodemdaling, waterbeheer en waterbehoud.  Je wordt uitgedaagd om mee te denken in oplossingen voor deze problemen.

Wij werken in een team van jonge – en ervaren experts vanuit de waterwereld (overheden, bedrijfsleven en onderwijs), vrijwilligers en social returns. Ons doel is om groepen uit de maatschappij te verbinden op het thema water en ideeën te versterken.  Onze tourtochten zijn een ontmoetings- en creatieve plek voor nieuwe inzichten en watervisionairs. 

Er zijn tourtochten voor vier verschillende doelgroepen:

 • Voor het algemene publiek zijn er een 8-tal vaste tourtochten beschikbaar.
 • Voor het onderwijs bieden we speciale tourtochten aan in onze onderwijspakketten ‘Nieuwe Watermeesters’ voor het basis- en middelbaar onderwijs, HBO-, MBO- en Wetenschappelijk onderwijs. 
 • Voor groepen met speciale wensen kunnen wij maatwerk maken.
 • Voor nieuwe Nederlanders ontwikkelen wij tourtochten om het besef wat het leven met (zee)water betekent onder de aandacht te brengen.

On Tour met Stichting Blauwe Lijn

De volgende tourtochten zijn reeds te boeken bij ons:

 • Tourtocht Hollandsche IJssel - Vooruitkijken in de strijd en leven met het water
 • Tourtocht Deltawerken aan de kust - Bescherming tegen de zee, blijvende uitdaging
 • Tourtocht Brabantse Biesbosch - Overstroomd land, bakermat voor waterbouwers

Wij werken komende tijd aan de volgende tourtochten:

 • Tourtocht Groningse Dijkwerken - Doorzetters in kustbescherming, waterwerken en innovatie
 • Tourtocht Zeeuwse Waterrijk - ‘Luctor et Emergo’, eeuwige strijd tegen het water 
 • Tourtocht Visionairs van de Nieuwe Waterweg - Blijven bouwen aan een economisch belangrijke corridor 
 • Tourtocht Deltawerken in Brabant, Goeree-Overflakkee en Zeeuwse eilanden - Landschap met dijken en sluizen, kweekvijver voor waterverkenners
 • Tourtocht Verdeelkraan - Leven met de rivieren in een landschap van uiterwaarden.
01 016

Stichting tot behoud en uitdragen
van de klassieke Nederlandse waterbouwkundige kennis

Aanmelden voor nieuwsbrief

Vult u onderstaande gegevens in om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief.

Contact

Secretariaat
Stichting Blauwe Lijn
p.a. Nieuweweg 1
3251 AS Stellendam

info@stichtingblauwelijn.nl
www.stichtingblauwelijn.nl

© POWERED BY STUDIO SANDRA VOS