Educatiepakket Nieuwe Watermeester
Bergen op Zoom en omstreken

Het is zeventig jaar geleden dat de Watersnoodramp plaatsvond in 1953.
Speciaal voor dit jaar is een educatiepakket samengesteld door waterexperts vanuit de overheid en onderwijs verbonden in Stichting Blauwe Lijn om leerlingen van scholen rondom Bergen op Zoom en omstreken de ramp te laten herdenken en mee te denken in het voorkomen van watersnoden en oplossen van waterproblemen nu en over 30 jaar.
Als nieuwe watermeester denken de leerlingen mee, bedenken plannen en ideeën, die overheden kunnen gebruiken. Creativiteit is hierin belangrijk en wordt door een theatervoorstelling en tourtochten gestimuleerd. 

Leren van de watersnoodramp

Projectleider
Karen van Burg en Rob Boas

Het is dit jaar 70 jaar geleden dat de ramp plaatsvond in de Zuidwestelijke Delta. West-Brabant en omstreken werden ook getroffen en vele mensen en kinderen verloren hun leven in het kolkende water.

De samenwerking met Stichting De Vierschaar leidde tot de ontwikkeling van dit eerste educatiepakket Nieuwe Watermeesters voor scholen in Bergen op Zoom en omstreken. Vanuit dit pakket worden de leerlingen als nieuwe watermeesters geleerd hoe zij plannen en ideeën vanuit het verleden kunnen bedenken voor waterproblemen die wellicht zelfs door overheden kunnen worden gebruikt.

Creativiteit wordt in dit pakket gestimuleerd via de openlucht theatervoorstelling ‘53 die wordt opgevoerd op het terrein van Fort Waterschans. 


Daarnaast biedt Stichting Blauwe Lijn tourtochten aan die de beleving van het gebied kunnen vergroten, waarbij Deltawerken, dijken en gemalen worden bezocht. In samenwerking met de theatervoorstelling dit jaar wordt een tourtocht als prijs aangeboden aan de school met de meest interessante ideeën voor de waterproblemen.  

Partners
Dit onderwijsprogramma is gemaakt in nauwe samenwerking met Stichting de Vierschaar, die van 6 tot en met 23 september a.s. de voorstelling ‘53 opvoert in Bergen op Zoom en met medewerking van Rijkswaterstaat, Gemeente Bergen op Zoom, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Waterschap Brabantse Delta.

Periode 
Het programma start vanaf 25 augustus 2023 als voorbereiding op de openluchtvoorstelling ‘53 van Stichting de Vierschaar.
Op 6 en 7 september 2023 gaan scholen uit Bergen op Zoom
en omstreken naar de generale repetities van de voorstelling.
Ze worden gestimuleerd mee te denken over waterplannen voor waterproblemen rondom Bergen op Zoom. Het is de intentie om het onderwijspakket komende jaren te continueren en het pakket in te laten passen in het reguliere onderwijssysteem in combinatie met toertochten in de Zuidwestelijke Delta. Immers aan waterproblemen moeten wij blijven werken! En jongeren zijn hierin erg belangrijk. 

Stand van zaken 
Op 6 en 7 september worden tijdens de generale repetities voor het watersnood spektakel van de Vierschaar de tribunes op de Waterschans bevolkt met honderden leerlingen van basis en voortgezet onderwijs. Doel is om op een indringende wijze die leerlingen te informeren over wat er zich in 1953 heeft afgespeeld en wat de parallellen zijn met de klimaatproblemen van onze tijd. 

 Ondanks dat er hier in de directe omgeving 78 slachtoffers te betreuren waren, bleek er – 7 decennia na de calamiteit - maar weinig bekend over wat zich tijdens de ramp heeft afgespeeld. 

De leerlingen worden in de klas voorgelicht over watermanagement en de Watersnoodramp. Zij mogen ook meedenken hoe Bergen op Zoom en omstreken er over 30 jaar uit zou moeten komen te zien, om deze waterproblemen op te lossen. Daarna zien ze de voorstelling. Als evaluatie is er een quiz waaruit zal blijken wat er van al die informatie is blijven hangen. Alle leerlingen die het programma hebben gevolgd krijgen de titel “Nieuwe Watermeester” en ontvangen als bevestiging een oorkonde ondertekend door Wethouder Cultuur Letty Demmers, een lid van het Waterschapsbestuur De Brabantse Delta en de voorzitters van Stichting de Blauwe Lijn en De Vierschaar.

Die oorkonde zal ook te zijner tijd door de ondertekenaars worden uitgereikt aan de klas met de meest originele oplossing voor het “waterprobleem”. En dat is nog niet alles want de winnende klas krijgt ook een bustocht met gids langs een aantal van de Deltawerken aangeboden door Stichting de Blauwe Lijn.

De beste ideeën worden getoond op deze website onder ‘nieuwe watermeesters’ in het tresor. Er zit ook een prijs aan verbonden. De school met de beste ideeën wordt beloond met een tourtocht ‘Deltawerken van Brabant en Zuid-Hollandse en Zeeuwse Eilanden’. Ook deze tocht verzorgt Stichting Blauwe Lijn met experts uit de waterwereld.

Stichting tot behoud en uitdragen
van de klassieke Nederlandse waterbouwkundige kennis

Aanmelden voor nieuwsbrief

Vult u onderstaande gegevens in om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief.

Aanmelden
Contact

Secretariaat
Stichting Blauwe Lijn
p.a. Nieuweweg 1
3251 AS Stellendam

info@stichtingblauwelijn.nl
www.stichtingblauwelijn.nl

© POWERED BY STUDIO SANDRA VOS