Onderzoek- en kennisproject Nederland en Japan

Samen met de TU Delft werken wij samen aan een internationaal onderzoeks- en kennisproject Japan en Nederland, genaamd: ‘Naar de landschapsbewuste aanpak voor het adaptieve overstromingsrisicobenadering’.
In dit project gaan Nederlandse en Japanse watermannen en -vrouwen in het Jaar van Johannis de Rijke in 2024 en tijdens de Expo Osaka 2025 op zoek naar voorbeelden in een landschapsgerichte aanpak van waterproblemen en met elkaar samenwerken om te komen tot een universele aanpak van overstromingsrisico’s van rivieren en delta’s.

Periode
Het project zal worden gestart in september 2024 en doorlopen tot en met 2026.

Partners
De TU Delft is initiatiefnemer en trekker van dit project, waarbij Stichting Blauwe Lijn het project ondersteunt in mogelijke kennis over Johannis de Rijke en meewerkt in de organisatie van de kennisprojecten. Deze kennisprojecten worden gekoppeld aan het Jaar van Johannis de Rijke. Daarnaast zijn Stichting Johannis de Rijke, Familie De Rijke, Zeeuws Archief, Topshuis, Japanse Ambassade in Nederland, Hogeschool Rotterdam en Hogeschool Zeeland betrokken. In Japan zullen Tsukuba University, Japan, Nagoya City University, Japan en Gifu University, Japan worden meegenomen in het betrekken van studenten bij het beoogde platform en ontwikkelen van kennis vanuit Japan.

Projectteam
Het projectteam van de TU Delft bestaat uit prof. dr. Ing Steffen Nijhuis, prof. dr. ir. Bas Jonkman, Yuka Yoshida. Ondersteuning vanuit Stichting Blauwe Lijn wordt verzorgd door Karen van Burg en Leo van Gelder.

Stand van zaken
In dit kennisproject wordt gebruik gemaakt van de kennis die Johannis de Rijke en zijn watermannen hebben opgedaan in Japan eind negentiende eeuw, kennis van landschapsarchitecte Yuka Yoshida’s promotieonderzoek en wordt ingezet om via een ronde tafelbijeenkomst een internationaal platform te realiseren waarbij er een wisselwerking plaats kan vinden van nieuwe kennis die studenten van Nederlandse en Japanse hogescholen en universiteiten in de komende jaren zullen verwerven.

In 2024 wordt het promotieonderzoek gestart en parallel wordt ingezet om de internationale kennisprojecten in Japan en Nederland te starten. In 2025 is het de wens om de uitkomsten te presenteren op de Expo Osaka 2025 en in 2026 zal naar verwachting het promotieonderzoek afgerond zijn.

Indien u dit project wilt ondersteunen of meer informatie over het onderzoek en de kennisprojecten, neem contact op met:
prof. dr. ir. Steffen Nijhuis S.Nijhuis@tudelft.nl;
prof. dr. ir. Bas Jonkman S.N.Jonkman@tudelft.nl;
Yuka Yoshida Y.Yoshida-2@tudelft.nl of
Karen van Burg info@stichtingblauwelijn.nl.

SBL tek  internationaal onderzoeks  en kennisproject Jaar van Johannis de Rijke

Stichting tot behoud en uitdragen
van de klassieke Nederlandse waterbouwkundige kennis

Aanmelden voor nieuwsbrief

Vult u onderstaande gegevens in om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief.

Contact

Secretariaat
Stichting Blauwe Lijn
p.a. Nieuweweg 1
3251 AS Stellendam

info@stichtingblauwelijn.nl
www.stichtingblauwelijn.nl

© POWERED BY STUDIO SANDRA VOS