Even voorstellen

Het bestuur van de Stichting Blauwe Lijn

De Stichting Blauwe Lijn is opgericht op 21 december 2018, de geboortedag van Dr. Ir. Johan van Veen in Veere, in bijzijn van beschermvrouwe Marian van Veen-Schillhorn. Het idee voor de Stichting is gestart vanuit de TuDelft en Creative Lines. De Stichting wordt ondersteund door een kernteam, bestaande uit Henk Jan Verhagen, Karen van Burg, Simone Agema en Leo van Gelder. Verder is groep van 10 vrijwilligers betrokken bij de Stichting, vanuit Zeeland, Zuid-Holland en Groningen. Een aantal waterdeskundigen en bestuurders van de overheid en bedrijfsleven zijn onderdeel van ons Comité van Aanbeveling. Zij steunen de lijn en werkwijze van de Stichting Blauwe Lijn.

Letty Demmers

Voorzitter

Mevrouw Demmers is de voorzitter van de Stichting. Zij zet zich in voor de pijler kennisborging van de Stichting. Zij is een politica verbonden aan D’66, voormalig wethouder en burgemeester van een aantal Nederlandse gemeenten. In 2009 werd ze korpschef van de regiopolitie Zeeland. In 2013 waarnemend burgemeester in Vlissingen, in 2017 waarnemend burgemeester in Veldhoven en tot eind 2019 waarnemend burgemeester in Noord-Beveland. Op dit moment vervult Mevrouw Demmers een functie als Ombudsfunctionaris bij de Nationale Politie.

Leo van Gelder

Penningmeester / Secretaris

De heer Van Gelder is als secretaris en penningsmeester betrokken bij de Stichting.
Hij zet zich in voor de pijler kennisontwikkeling en in bijzonder voor het HBO-onderwijs. Hij is docent geweest bij de Hogeschool Rotterdam bij de opleiding van Civiele Techniek. Momenteel betrokken bij het Centrum voor Hoogwaterveiligheid, onderdeel van het RDM Rotterdam. Hij is heemraad geweest bij het Waterschap van Hollandsche Delta.

Bas Jonkman

Bestuurslid

Bas Jonkman is bestuurslid van de Stichting Blauwe Lijn en zet zich in voor kennisontwikkeling voor het Wetenschappelijk onderwijs. Hij heeft een Msc- en PhD-graad in civiele techniek aan de Universiteit van Delft. In het verleden heeft hij gewerkt voor Rijkswaterstaat, Royal Haskoning en UC Berkeley. Hij heeft de dijkdoorbraken in New Orleans en andere landen onderzocht en is betrokken geweest bij engineering en studies over overstromingsrisicovermindering in verschillende gebieden over de hele wereld.
Hij is hoogleraar in de waterbouwkunde aan de TU Delft. Hij is adviseur bij Rijkswaterstaat, lid van het Nederlandse Expertisenetwerk Hoogwaterbescherming (ENW) en is voorzitter van de afdeling waterbouwkunde van de Nederlandse Vereniging van Ingenieurs (KIVI) en bestuurslid van het 4TU centrum voor veerkrachtige engineering.

Theo van Gazelle

Bestuurslid

Theo van Gazelle is bestuurslid van de Stichting, betrokken bij het versterken van de pijler kennisborging en kennisontwikkeling. Tevens betrokken bij het onderdeel basisonderwijs. Hij is daarnaast Hoofdingenieur-directeur van Zee en Delta.

Karen van Burg

Coördinator / Kernteam

Karen van Burg is mede-initiatiefnemer van de Stichting Blauwe Lijn. Zij verzorgt de coördinatie van de projecten, communicatie, omgevingspartijen en beheert het secretariaat. Zij ondersteunt de bestuursleden en coördineert de vrijwilligersorganisatie. Zij heeft ervaring in het bedrijfsleven, de afvalsector en overheid (Milieudienst Midden-Holland en Rijkswaterstaat). 

Harm Post

Bestuurslid

Harm Post is bestuurslid van de Stichting en werkt aan de pijler Zichtbaarheid en Beleving en kennisontwikkeling bij het MBO-onderwijs. Hij heeft 20 jaar gewerkt in het personenvervoer en was in 2001 Directeur van Groningen Seaports, de haven van Delfzijl en de Eemshaven. Sinds oktober 2017 heeft Harm Post een eigen bedrijf Post Advies BV. Daarnaast vervult het diverse nevenfuncties. Voor zijn ‘levensevenwicht’ ondersteunt Harm pro deo aan bestuurslidmaatschappen bij Noord Nederland Toneel, Vrienden Beatrix KinderZiekenhuis, Vrienden Opmaat (gehandicaptenzorg), KinderBoekenHuis Winsum en Maggie Centre Groningen (nazorg kankerpatiënten) en Stichting Blauwe Lijn.

Henk Jan Verhagen

Kernteam

Henk Jan Verhagen is mede-initiatiefnemer van de Stichting Blauwe Lijn, historisch expert van de kennisdocumenten van de watermeesters en waterschrijvers. Hij is in 1978 afgestudeerd in Kustwaterbouwkunde aan de TU Delft, afdeling Civiele Techniek. Na een loopbaan als adviseur en bij Rijkwaterstaat, trad hij in 1991 toe tot Unesco-IHE, waar hij e verantwoordelijk was voor de opleiding kusttechniek en een korte opleiding kustzonebeheer opzette.
Vanaf 2000 tot 2018 is hij universitair hoofddocent aan de Technische Universiteit Delft geweest met de nadruk op kustlijnbescherming en kustzonebeheer. Hij doceerde over bodem-, oever- en kustlijnbescherming, evenals golfbrekerontwerp. Hij is betrokken bij verschillende onderzoeksprojecten met betrekking tot kustlijnbescherming. Hij heeft een Digitaal Trésor ingericht, met kennisdocumenten van Nederlandse ingenieurs.

Stichting tot behoud en uitdragen
van de klassieke Nederlandse waterbouwkundige kennis

Aanmelden voor nieuwsbrief

Vult u onderstaande gegevens in om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief.

Aanmelden
Contact

Secretariaat
Stichting Blauwe Lijn
p.a. Nieuweweg 1
3251 AS Stellendam

info@stichtingblauwelijn.nl
www.stichtingblauwelijn.nl


© POWERED BY STUDIO SANDRA VOS